Serviss

Remonta pakalpojumu cenrādis

 Tiešās Remonta pakalpojumu izmaksas:

  • Darbadienās (darba laikā no 8:00 līdz 17:00) – 30,00 EUR par 1 darba stundu.

  • Pārējā laikā, tajā skaitā brīvdienās un svētku dienās – 40,00 EUR par 1 darba stundu.

  • Transporta izmaksas – 0,43 EUR par vienu kilometru.

  • Transporta izmaksas veido attālums no SIA “VOMER” faktiskās atrašanās vietas līdz remonta pakalpojumu sniegšanas vietai, to pareizinot ar 2 (divi).

  • Kopējās remonta pakalpojuma izmaksas tiek noteiktas saskaitot kopā transporta izmaksas un tiešās Remonta pakalpojumu izmaksas.

  • Visas cenas šajā cenrādī norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa

 

einrichtung des daily fur landmaschinen 14349